Home Werkwijze Werkwijze

Werkwijze

Wij zijn niet alleen inzetbaar voor het maken van procesmodellen, procesbeschrijvingen en procesanalyses, maar denken met u mee over de haalbaarheid van uw missie, visie en strategie!

Onze werkwijze kenmerkt zich door diverse werkvormen:

  • Proces- en ketensimulaties, om beelden met elkaar te delen, draagvlak en betrokkenheid te creëren en met elkaar de kansen en noodzaak tot verbetering te delen
  • Workshops, voor snelle en gerichte analyses en procesontwerpen (optekenen van hoofdlijnen, leren van elkaar, beelden delen)
  • Quick scans, voor het in kaart brengen van verbeterpotentieel

Wij weten vanuit onze ervaring, dat het belangrijk is om workshops en toetssessies te houden in de analyse en ontwerpfase. In de implementatiefase is het gebruik van processimulaties een uiterst krachtig middel. Door een dergelijke werkwijze is het mogelijk een korte doorlooptijd te realiseren, terwijl het draagvlak wordt versterkt en het enthousiasme, de betrokkenheid en de beleving bij medewerkers toeneemt.

 


FMEA

Een techniek die door de procesanalisten veel gebruikt wordt is de Failure Mode en Effect Analysis (FMEA)

Read more...
 
VAPI-model

Elke organisatie maakt strategische keuzes, waarmee een bepaald doel wordt nagestreefd.

Read more...
 
Qlear

Om procesdocumentatie eenvoudig bereikbaar te maken, bieden de procesanalisten het kwaliteitsmanagmentsysteem Qlear aan.

Read more...